PRAKTISCH EN NAAR DE AARDE

Vaardigheden & Kennis
Organisatorische prestaties en de mogelijkheid om nog meer te verbeteren zijn direct gekoppeld aan het kennisniveau en de vaardigheden van zowel de operators als de managers. 

Wij zijn van mening dat getraind personeel en management de basis vormen om de prestaties naar hoger niveau te tillen. Wij stellen ons tot doel om  structuur te geven aan de gedragsmatige context, diein staat voor  blijvende  prestatieverbeteringen en om een omgeving tot stand te brengen, die de verandering in de bedrijfscultuur ondersteunt.

 

  • Verankeren van nieuw leiderschap en nieuwe vaardigheden voor operators
  • Overbrengen van kennis en Best-Practice.
  • De organisatie op weg helpen om de zaken op een nieuwe manier aan te pakken

 

Processen en Systemen
Processen en systemen bepalen de bovengrens van verbeteringen. Een stap in de richting van prestatieverandering vereist opwaarderingen. Bestaande processen ondergaan grondige revisies om afval te elimineren. Deze processen worden opnieuw gedefinieerd, waarin “lean-thinking” is opgenomen. Managementsystemen zijn ontworpen en geïmplementeerd om de strategische doelstellingen om te zetten in uitvoerbare activiteiten op een dag-tot-dag basis, om operationele controle te bieden en pro-actieve besluitvorming te ondersteunen.

 

  • Het verminderen activiteiten, die geen toegevoegde waarde hebben, het elimineren van verspillingen en impuls geven aan de motivatie van het personeel.
  • Toezicht houden op de prestaties, aanzetten tot het nemen van maatregelen en versterken van pro-actief gedrag.

 

Communicatie & Actie
Als het gebeurt, betekent het ook het veranderen van het  huidige communicatie-patroon en het nemen van maatregelen. Een typisch project mobiliseert  alle niveau's in de organisatie en brengt ze op één lijn, van de boardroom tot de werkvloer, en schept de omgeving die nodig is om waarde van de ondernemingen omhoog te stuwen en de verwachtingen te overtreffen

 

  • Het afbreken van eilandjescultuur en het stimuleren van mensen
  • De aanzet geven tot een actie-georiënteerde cultuur.
  • Doen!

 

 

Please click to enlarge